Bemærk: Vi holder lukket/sommerferie i uge 29, 30 og 31

Handelsbetingelser

Ferielukket
Vi holder lukket mellem jul og nytår, påske samt i skolernes sommerferie, hvis ikke andet aftales.

Miljøafgift
Michaels Mad & Vin arbejder miljøbevidst og har fokus på at drive en grøn virksomhed, derfor pålægges hver faktura et miljøtillæg på 5%.
Miljøtillægget dækker over udgifter til bl.a. miljøhensyn og grøn energi i vores køkken, energiafgifter til transport, bortskaffelse af emballage samt miljøvenlig bortafskaffelse af maskiner.

Køb hos Michaels Mad & Vin
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Michaels Mad & Vin, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra Michaels Mad & Vin. Ved endt ordreafgivelse fremsendes denne pr. email.
Michaels Mad & Vin opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er afsendt.

Michaels Mad og Vin forbeholder sig ret til at afvise ordrer, også efter at du har modtaget en ordrebekræftelse, hvor kuvert antallet ikke er enslydende - dvs. man skal bestille ens antal af samtlige kuverter, idet systemet ikke kan afvise sådan en ordre og derfor muligvis ikke bliver gennemført til Michaels Mad & Vin. Derfor er det vigtigt, at følge op på sådanne eventuelle ordre med en opringning.

Vi arbejder efter "først til mølle"-princippet. Sørg derfor for at bestille i god tid op til højtider og kalenderdage.

Priser
Alle priser er inkl. 25% moms og i Danske kroner, med mindre andet står nævnt.
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Der tages forbehold for:
• Force majeure
• Leveringssvigt
• Udsolgte varer og trykfejl

Levering
Ved ekstreme vejrsituationer som isslag og snestorm, kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne.

Udbringningstider: Alle ugens dage mellem 06:00 - 22:00.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Michaels Mad & Vin's grossister.

Afbestillinger og ændringer
Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket "Afbestilling". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til os på ordre@michaelsmadogvin.dk med teksten "Afbestilling!" indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske indenfor 14 dage fra bestillingen er foretaget, og senest 14 dage før leveringen.

Har du et ønske om ændringer til din ordre, så skal vi have disse senest 14 dage før levering, hvis ikke andet er aftalt.

Betaling
De mulige betalingsmåder er:
• Dankort
• Mastercard
• Visa
• Visa Electron

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

ALT MAD BESTILT PÅ TELEFON SKAL AFREGNES KONTANT VED LEVERING
(ved dankort skal det aftales på forhånd)

Reklamationsret
Der ydes til enhver tid den lovpligtige reklamationsret på 2 år.
På varer hvori der indgår fødevarer, ydes der den gældende reklamationsret indenfor levnemiddelsloven.

Der er afgrænset reklamationsret på fødevarer, da disse har en naturlig holdbarhed, og evt. reklamation skal foregå samme dag pr. telefon eller pr. mail. 
Går der længere tid, kan du ikke gøre dit krav gældende. Vi skal se evt. billede og have produktet retur til gennemgang såfremt dette er aktuelt. Vi forbeholder os ret til at efterlevere nye varer, så festen kan fortsætte uden større forsinkelser.

Rengøring af service
Al service skal være rengjort ved tilbagelevering og ved afhentning. Overholdes dette ikke, vil kunden blive faktureret for rengøring (25,- pr. stk. service der ikke er rengjort).

Ønsker kunden ikke selv at rengøre servicen, kan de fleste retter og menuer bestilles i engangsemballage ved et tilkøb.

Forsvarlig returnering
Alt service, der returneres til Michaels Mad & Vin skal være forsvarligt indpakket og rengjort.

Michaels Mad & Vin anbefaler, at service returneres personligt, for at undgå at den lejet service beskadiges.

Fortrydelsesret
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 1 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af cateringydelser ikke omfattet fortrydelsesretten.

Er du i tvivl
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, står vi til din rådighed til besvarelse af spørgsmål. Vi er at træffes på post@michaelsmadogvin.dk eller telefon 8692 3847.

Særligt omkring telt- og serviceudlejning

Lejeperiode
Nævnte priser er gældende for leje pr. døgn.

Levering & transport
Leverer Michaels Mad & Vin service og materiale, sker dette så tæt på lejerens ønskede brugsadresse. Der tages højde for at dette skal foregå lovligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Afhenter lejer service og materiale, skal dette foregå i en lukket og rengjort vogn.

Forsinkelse
Hvis en levering forsinkes eller forhindres på grund af de i ovennævnte afsnit ("Levering & transport") nævnte forhold, kan lejer ikke ophæve aftalen. Ved forhindring af levering, faktureres lejer 50% af det lejet beløb.
Der tages højde for vejrmæssige forhold som f.eks. orkan og snestorm.

Levering fra samarbejdspartnere
Ved levering af service og materiale fra tredje part, er det dennes lejebetingelser lejer skal rette sig efter, såfremt lejer er gjort bekendt med indenfor rimelig tid.

Udlejningsbetingelser for telte
Ved problematiske vejrforhold som f.eks. orkan, kraftig vinde og snestorm, kan lejer ikke forvente at få det lejede opstillet rettidigt, eller anden force majeure at det opstillede vil kunne lide væsentlig skade.

Ved en eventuel forsinkelse i henhold til ovenstående, fraskriver Michaels Mad & Vin ansvaret herom.

Michaels Mad & Vin kan ikke holdes til ansvar for vejrmæssige forhold i telte, som f.eks. vind og temeraturer.

Specielt for telte og tilhørende gulve
Jordbunden skal være af en sådan beskaffenhed, at teltpløkke kan isættes forsvarligt.

Ved leje af gulve, skal underlaget være plant og evt. græs skal være nyslået. Ved eventuel opklodsning af gulv bliver der beregnet ekstra timeløn + materialeforbrug.

Står lejer selv for nedlægning og optagning af gulvet skal pladerne leveres stablet, som ved afhentning.

Lejer fjerner enhver form for affald i og omkring teltet, inden dette nedtages.

Opvarmning af telte skal foregå ved hjælp af materiel, der er godkendt til dette brug.

Lejer er selv ansvarlig for myndighedernes eventuelle godkendelse af opstillingen.

Ansvarlig person
Ved opstilling og nedtagning af telte skal ansvarlig person være tilstede.

Ved opstilling godkender ansvarlig person den korrekte placering.

Ved nedtagning konstaterer ansvarlig person og Michaels Mad & Vin omfanget af eventuelle skader.

Ansvar for det lejede materiel
Lejer er ansvarlig for eventuelle skader på det lejede. Lejer bærer også risikoen for bortkomst samt hændelige undergang, i lejeperioden.
Ved reparation sker dette ved Michaels Mad & Vin's samarbejdspartnere herom og for lejer regning.
Ved bortkomst eller ikke reparerbare skader skal lejer erstatte dette til fuld nyværdi. Anskaffelsen skal ske gennem Michaels Mad & Vin's samarbejdspartnere.

Michaels Mad & Vin kan ikke drages til ansvar for eventuelle personskader forvoldt af det lejede.

Eventuelle reklamationer
Hvis lejer ikke inden 12 timer efter modtagelsen, eller inden brug af det lejede telefonisk kontakter Michaels Mad & Vin om fejl eller mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret. Senere reklamationer anerkendes ikke.

Særligt
Alt service og materiale returneres/afleveres i rengjort stand, med mindre andet er aftalt, dog undtaget stofduge samt servietter. Disse sendes til vaskeri efter hver udlejning.

Det lejede service og materiale skal være pakket i samme emballade som det afleveres/afhentes i.

Borde, stole samt emballage må ikke udsættes for fugt, regn eller sne.

Rengøring (for lejer der er ansvarlig for rengøring)
Står lejer for rengøring, skal følgende service rengøres som følger:

- Sølvlysestager overhældes med kogende vand til stearinen er opløst. Tørres herefter med et viskestykke.
- Sølvfade og varmeplader skal rengøres med blød børste
- Borde tørres af med en fugtig klud.
- Stole renses med lunkent vand
- Rødvinspletter på stofduge eller tøj overhældes straks med hvidvin
- Teltgulve skal være fejet og vasket før afhentning
- Alt bestik, glas og porcelæn tåler maskinvask, såfremt der bruges salt og afspændingsmiddel

ABONNEMENTSBETINGELSER
1 GENERELT

1.1 Michaels Mad & Vin stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på lokalertilleje.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Michaels Mad & Vin, [INDSÆT FIRMAOPLYSNINGER] (i det følgende kaldet Michaels Mad & Vin). Michaels Mad & Vin er en online erhvervsportal, som hjælper udlejere eller sælgere med at få kontakt til potentielle lejere eller købere.

1.2 Disse vilkår og betingelser for brug (herefter “Betingelser for Brug”) gælder for aftaler mellem Michaels Mad & Vin og en fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Michaels Mad & Vin vedrørende Tjenesten.
Efter indgåelse af aftalen kan Michaels Mad & Vin udføre en sædvanlig kreditundersøgelse forudsat at betingelserne herfor er opfyldt, og på basis deraf udtræde af aftalen med Brugeren. Michaels Mad & Vin kan også nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med Brugeren, hvis Brugeren tidligere har misligholdt Michaels Mad & Vins betingelser.

1.3 Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Michaels Mad & Vin herefter “Aftalen”). For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere Aftalen.

1.4 Når Aftalen er blevet indgået, vil Michaels Mad & Vin fremsende en bekræftelse herpå til den email adresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

2 YDELSERNES OMFANG

2.1 Tjenesten giver Brugeren adgang til Michaels Mad & Vin tjenester

2.2 For en månedlig betaling kan Brugeren tegne et abonnement og få adgang til hele Tjenestens indhold.

3 ADGANG TIL TJENESTEN

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen (se også punkt 4 nedenfor).

4 REGISTRERING, BRUGERNAVN OG PASSWORD

4.1 En brugerkonto kan registreres på portalen.

4.2 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings og kreditkort.

4.3 Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af Brugerens Login Oplysninger.

4.4 Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Michaels Mad & Vin og ændre sit password.

5 GEBYRER OG BETALING

5.1 Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

5.2 Betaling for abonnementet sker forud hver måned

5.3 Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Michaels Mad & Vin tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

6 TILPASNINGER OG ÆNDRINGER

6.1 Michaels Mad & Vin forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

7 OPSIGELSE

7.1 Opsigelse af Tjenesten kan ske med 30 dages varsel iht. kalendermåneden. Opsiges en aftale forinden næste abonnemtskørsel, vil denne ikke blive trukket for efterfølgende periode. For at opsige sin aftale skal man enten ringe på tlf. 8692 3847 eller sende en mail til support@michaelsmadogvin.dk.

8 PRIVATLIVSPOLITIK

8.1 Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.
For at du kan indgå aftale med os på Michaels Mad & Vin, har vi brug for følgende oplysninger:

– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Michaels Mad & Vin og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Michaels Mad & Vin har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på Michaels Mad & Vin er: Michaels Mad & Vin.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Michaels Mad & Vin har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Michaels Mad & Vin via e-mail support@michaelsmadogvin.dk.

Cookies
På Michaels Mad & Vin anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Glemt
madpakken?